Page images
PDF
EPUB

“ the Latin, Greek, Hebrew, and Arabick * Lan

guages; and, as we have observed before of him, “ in the Life of Alexander Alesius, had he confined “ himself to his own Profession, the World in all

Probability had been much obliged to him ”. Dr. Mackenzie has had in his Hands the first Book of Servetus, entitled, De Trinitatis Erroribus, and Printed in the Year 1531. I must acquaint the curious Readers, that they will find an Extract of that Book in the Second Volume t of these Lives : That Extract was made by the Doctor himself.

9. He reckons the Learned Adrian Turnebus a. mong his Countrymen, because he was the Son of a Scotch Gentleman, who married

French Woman in Normandy. He adds, That the true Name of Turnebus was Turnbull, and that it was changed into the French Name Tournebeuf.

10. It appears from these Lives, that the Scots have been in all Ages great Travellers. When Dr. Mackenzie gives us an Account of the Birth and Education of the Learned Men of his Country, he generally adds that they went over into France, or into Germany, and Italy, &c. The Scots were highly esteem. ed in Foreign Countries, and raised to the most conGiderable Ecclefiaftical Dignities.

* I don't believe he understood the Arabick Language. I ball bereafter have Occasion to enquire into the Trutto of it.

+ Pag. 462. & feq.

ARTICLE

[ocr errors][ocr errors][merged small]

C, W. OBJECTIONES contra NO

vam definitionem Motus in Diario Eru

ditorum Parisiensi to VIR quidam doctus Maffiliæ degens in Diario posuit definitionem morus, cum ab aliis hactenus daræ ipfi non fufficiant, atque Philosophos ad ejus examen invitavit, responsiones ad objectiones fpondens. Quare Viro cl. non displiciturum confido, fi quas contra eam difficultates proposuero. Definitio hæc est : Motus eft aétio corporis aut impressio in corpore recepta, qua vel alteri corpori reali aut fuppofito propinquare, vel ab eodem elongari potest. Per genus morum a quiete diftingui arbitratur : differentiam fpecificam talem dare intendit, ur definitio habear locum, etiam fi unicum corpus in spatio prorfus vacuo motum existere demus. * Generis loco po. nit aétionem corporis aut impressionem in corpore recep

tam.

Sed i nulla concipitur actio corporis sine motu aur sine eo, quod est reale in motu, conatu neinpe seu nisu quo materia inftruitur. Det enim Vir Cl. actionis cujuscunque corporeæ definitionem, facile animadvertet, notas ad actionem unam ab altera ejusdem præsertim corporis distinguendam non aliunde quam a motu & ejus requisitis desumi posse.

[blocks in formation]

$ This Piece is taken from the Acta Eruditorum.

2. Multo magis notio impressionis motum

involvit. Neque enim fieri concipitur nisi per impa. ctum corporis A in corpus B. Alt A in B impingere non concipitur, nisi quatenus movetur.

3. Nulla impressio concipi potest fine aliquo, quod imprimitur. Quid igitur À, dum impingit in B, ipfi imprimere dicerur ? Nonne motum? Pater ergo denuo, genus definitionis definitum invol

vere.

Neque 4 tam impressio, quam id, quod imprimitur, recipitur,

Et 5. motus non nisi improprie imprimi dicitur, notioni confusæ ab imaginatione suppeditatæ conyenienter. Unde nolim, definitionem motus philosophicam ingredi voces improprias.

Accedit 6 quod receptio impressionis, quam Vir doctus generis loco ponit, controversiam de communicatione motus implicer, quam ex definitione mo, tus excludendam effe non diffitebitur.

Fallitur 7 Vir Cl. dum fibi persuader, genus in definitione politum motum a quiete distinguere. Non jam urgeo, id quod reale eft in motu, nisum nempe corporis, non minus in quiescente quam in moto de. prehendi; sed definitionem ad corpus aliquod quiescens applico. Ponamus e. g, globum plumbeum ex filo sus. penfum, quo retinerur, ne descendat. Dum ira qui. escit, continuo verius centrum terræ nititur adeoque agit, cumque nisus ille ab impulsu ætheris globum perlabentis pendeat, hujus continuo impressiones (ut cum Viro docto loquar) recipit. Et hac actione, vel recepra ætheris impreilione centro telluris propinquare & a manu tenentis recedere potest : Acceilus enim ad centrum terræ & receffus à manu tenentis est effectus illa actione producendus. Unde fi filum, quod renititur, diffecatur ; globus actu descendir.

Filo autem diffecto, nil globo accedit, quod non ante inerat ; sed impedimentum saltem removetur, quod obftat, quo minus potentia ad actum tradu

2.

catur.

Denique 8 cum definitio motus desideretur non tam ad corpora mora a quiescentibus in vita communi distinguenda, quam ur inter principia Philosophiæ naturalis referatur, ex quibus alia deducantur ; id maxime defidero, quod naturam motus non satis explicet, nec id, quod eft reale in moru, a phæ. nomeno distinguat : quod discrimen jam exponere animus non est.

[merged small][ocr errors][merged small]

T

HE following Tables of Sines and Tangents are lately come out.

una

Tabule Sinuum atque Tangentium tam naturalium quam artificialium, cum Logarithmis numerorum vulgarium ab 1. ufque ad 10000. numeris quadratis ac cubicis ab i. usque ad 1000. Edidit præfatus eft, & regulam universalem folvendi omnia triangula, tam plana quam Sphærica, præmist Chriftianus Wolfius, in Acad. Frider. Mathem. P. P. 8 Societatum Regiarum, Britannica atque Boruffice, Sodalis. Hale Magdeburgice 1711. in 8vo.

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small]

Decreta Romana & Asiatica pro Judæis ad cultum divinum per Afia minoris urbes secure obeundum, ab Fosepho collecta in Libro XIV. Archeologie, fed male interversa & expuneta, in publicam lucem utilitatemque restituta. Accedunt Suide aliquot loca in literis ABTA ab vitiis purgata ex MSS. Codicibus Academie Lugduno-Batav.e ab Jacobo Gronovio. Lugduni

Batavorum, ex Officina Luchtmanniana. MDCCXII. In 8vo. Pagg. 118.

M. Gronovius undertakes to restore a confiderable Omission to be found in all the Printed Copies of Fosephus, in the XVIIth Chapter of the XIVth Book of his Antiquities of the Jews, where several Decrees, made by the Romans, and the Cities of Asia, in favour of that People, have been left out. The Fems are allowed by those Decrees to have a free Exercise of their Religion in the Cities of Asia Minor, without any Disturbance.

This Fragment, published by M. Groncvius, contains several Decrees of the Senate of Rome, and of the Delians, Pergamenians, Halicarnasseans, Sardians, and Ephesians, to which the Editor has added several Nores.

Ifaac Vofius complained many Years ago, That there was

a great Omission in the Chapter of 70Sephus above-mentioned ; as it appears from the Words of that Learned Man, in his Treatise de Sibyllinis Oraculis, Chap. VIII.“ Judæos autem (Says he) magno istoc tempore numero habitasse in plerisque fere Aliæ urbibus, patet ex beneficiis a po

"pulo

« PreviousContinue »